+ 420 731 618 859 renatex@renatex.cz
cs

Video prezentace firmy

Profil společnosti

RENATEX CZ a.s. je tradiční ryze česká společnost, založená v roce 1992, která nabízí širokou škálu služeb v oblasti poskytování a ošetřování textilií. Společnost RENATEX CZ a.s. patří mezi největší prádelenské společnosti v České republice, která poskytuje komplexní prádelenský servis klíčovým zdravotnickým zařízením Moravskoslezského kraje, dále pak potravinářským a průmyslovým subjektům. 

Od roku 2013 je společnost RENATEX CZ a.s. součástí koncernových společností MWD Group a.s.


Společnost RENATEX CZ a.s. v současnosti disponuje třemi samostatnými provozy pro zpracování prádla. K oběma provozům je vázáno několik detašovaných pracovišť, jejichž pracovníci zajišťují distribuci prádla na konkrétní odběrná místa.   

Provoz v Ostravě Porubě realizuje a spravuje zakázky velkých zdravotnických zařízení a menších zdravotnických subjektů. Mezi hlavní služby tohoto provozu patří praní, žehlení, sušení a opravy prádla a pracovních oděvů. Součástí provozu je rovněž expedice komplexního servisu prádla RENATEX, která zajišťuje kompletaci objednávek jednotlivých zákazníků. Konečnou distribucí prádla, na konkrétní odběrná místa, zajišťují zaměstnanci detašovaných pracovišť expedice komplexního servisu prádla.

Provoz v Českém Těšíně  je zaměřen na zpracování zdravotnického, hornického, průmyslového prádla a dále prádla určeného pro potravinářské provozy. Českotěšínský provoz provádí praní, chemické čištění, žehlení a opravy oděvů. 

Provoz v Praze je zaměřen pouze na zpracování zdravotnického prádla. Tento provoz provádí praní, žehlení a opravy oděvů. 

Ve společnosti RENATEX CZ a.s. je zaveden integrovaný systém řízení. Tento systém se týká managementu jakosti a nviromentálního managementu. Tento systém je vybudován a certifikován podle norem EN ISO 9001:2015 a  EN ISO 14001:2015. Společnost RENATEX CZ a.s. také zavedla systém RABC dle EN 14065:2002. Tento systém se zabývá mikrobilogií, zejména rizikovou analýzou a kontrolním systémem biokontaminace. Tento systém je rovněž zakomponován do integrovaného systému řízení. Společnost dále vlastní certifikáty Asociace prádelen a čistíren (tzv. APAČ).

Díky silnému ekonomickému zázemí, investuje společnost RENATEX CZ a.s. nemalé finanční prostředky do modernizace prádelenské technologie, v oblasti identifikace prádla, a modernizace vozového parku.

Podpora  Evropské unie projektu "Snížení energetické náročnosti provozu prádelny  RENATEX CZ a.s."

Společnost RENATEX CZ a.s. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012823 "Snížení energetické náročnosti provozu prádelny RENATEX CZ a.s.".

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu prádelny náhradou již dosluhujících zařízení (vkladač, žehlič, skladač, 3 x bubnové sušiče) novými s nižší energetickou náročností.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Zajímají Vás detaily? Máte dotaz ohledně poskytovaných služeb?
Kontaktujte nás.

Upozornění