+ 420 731 618 859 renatex@renatex.cz
cs

Video prezentace firmy

Identifikační systém

Identifikační systém

Identifikace prádla a pracovních oděvů je nedílnou součástí nabízeného komplexního servisu prádla Renatex. Systém identifikace prádla však může být nabízen i jako doplňková služba, a to v případě prádla v majetku zákazníka a při splnění specifických kritérií.

V současné době jsou, v rámci námi poskytovaných služeb, používány dva druhy identifikace prádla:

IDENTIFIKACE RFID ČIPEM – veškerý námi poskytovaný sortiment prádla je opatřen RFID čipovou technologii. Veškerá získaná data jsou vyhodnocována ve speciální softwarové aplikaci, která nám umožňuje, mimo jiné, detailně sledovat pohyb prádla, jeho životnost, aktuální množství prádla nacházející se u zákazníka nebo ztrátovost prádla.

IDENTIFIKACE ID ETIKETOU – tento druh identifikace je aplikován výhradně na pracovní oděvy, jenž jsou přiřazeny konkrétním osobám a tento systém je většinou vázán k systému skříňového servisu.

ID etiketa obsahuje:

  • čárový kód,
  • jméno a příjmení,
  • název zákazníka,
  • označení skříňového servisu.

Zajímají Vás detaily? Máte dotaz ohledně poskytovaných služeb?
Kontaktujte nás.

Upozornění